مقالات

موضوع : تاثیر دین بر دیپلماسی

توضیحات :


دانلود

موضوع : تفکر اصولگرا تفکر خدمت

توضیحات :


دانلود

موضوع : جایگاه روابط عمومی درهدفمند نمودن یارانه های دولتی و رسانه ملی

توضیحات :


دانلود

موضوع : نقد بر لیبرالیسم

توضیحات :


دانلود

موضوع : تاثیرات شبکه های اجتماعی مجازی بر روابط دیپلماسی نوین

توضیحات :


دانلود

موضوع : کتاب تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر افغانستان

توضیحات :


دانلود

موضوع : کتاب تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر افغانستان

توضیحات :


دانلود

موضوع : آسیب شناسی تبلیغات

توضیحات :


دانلود

موضوع : بایست های امنیتی پدافند غیر عامل برای تاثیرات شبکه های اجتماعی مجازی بر دیپلماسی نوین

توضیحات :


دانلود

موضوع : حقوق بین الملل

توضیحات :


دانلود

موضوع : مصاحبه دکتر علیرضا امینی با خبرگزاری فارس" ما هم موافق مذاکره‌ایم اما همه‌ دنیا آمریکا نیست"

توضیحات :


دانلود

موضوع : مصاحبه دکتر امینی با فارس "اصلاحات بوی مرگ را استشمام میکند"

توضیحات :


دانلود

موضوع : مصاحبه دکتر علیرضا امینی با خبرگزاری فارس" پذیرش لوایح پالرمو دورزدن یک دایره باطل است"

توضیحات :


دانلود

موضوع : مصاحبه دکتر علیرضا امینی با فارس"دولت‌ها تلاش می کنند تا خود را مقصر مشکلات معرفی نکنند"

توضیحات :


دانلود

موضوع : رسانه های بیگانه با کرونا «امنیت روانی» مردم را نشانه گرفته اند

توضیحات : یک تحلیلگر حوزه امنیت رسانه گفت:‌ مردم هر آنچه که در فضای مجازی مشاهده می کنند، نباید بپذیرند، زیرا هر آنچه که مشاهده می شود، کل حقیقت نبوده و تنها یک بازی تصویری با انسان ها است


دانلود

موضوع : اخبار جعلی چه زمانی باورپذیر می‌شوند؟/ سوءاستفاده از جای خالی رسانه‌های رسمی

توضیحات : کارشناس امنیت حوزه رسانه گفت: رسانه‌های جعلی و معاند در فضایی فعال می‌شوند که رسانه‌های مرجع و اصلی کشور حضور ندارند، اگر رسانه‌های مرجع به موقع و به درستی در حوادث مختلف وارد فضا شوند، دیگر جامعه مخاطب به سراغ اخبار جعلی نخواهند رفت


دانلود

موضوع : نمکی که همچنان بر زخم عمیق ایران پاشیده می شود

توضیحات : سالهاســت که جریانی در کشور تالش می کند تا فضای ارتباطی را با غرب و به مفهوم دقیق تر آمریکا ایجاد کند که صد البته اگر نیت این مذاکرات برمبنای روابط دیپلماتیک و بر اساس حفظ شأن و منابع جمهوری اسالمی ایران و در مفهوم کالن خود بود، امری عادی در عرصه دیپلماسی کشور ها تلقی می شد


دانلود

موضوع : دکترین رسانه در فریب افکار عمومی و تغییر ماهیت حقوق بشر آمریکایی

توضیحات : ظهور رسانه ها و گستردش آنها، فضای اطلاع رسانی را با تغییرات گسترده ای روبرو و شرایط جدیدی را برای تاثیر گذاری بر جامعه مخاطب ایجاد نمود. این اتفاق به دلیل وجود امکانات وسیع رسانه در عمل عاملی گردید


دانلود

موضوع : قهرمان پوشالی و وارونگی فرهنگی

توضیحات :


دانلود

موضوع : نوش دارویی قبل از مرگ

توضیحات :


دانلود

موضوع : PanaceaBefor Death

توضیحات : Recently, the presidency dictated at a meeting in the face of the threats facing the president of the United States to bring lran>s oil exports to zero ( «Americans have


دانلود

کاربر گرامی؛


لطفاً در صورت وجود هرگونه مشکل فنی در کاربری این سایت، با ایمیل زیر مکاتبه و یا با شماره اعلام شده تماس حاصل نمایید

(روزبهانی) 09196362544